Nieuwsbericht: Procedure niet-systeemflessen

 

Naast de flessen die geaccepteerd worden door het statiegeldsysteem van Statiegeld Nederland zijn er nog meer plastic flessen op de Nederlandse markt. We onderscheiden verschillende groepen niet-systeem flessen van plastic;

 1. Flessen van vruchtensappen
 2. Flessen van zuivelproducten
 3. Flessen van siropen
 4. Kleine plastic flessen van voor 1 juni 2021 (niet-statiegeld plichtig)
 5. Kleine plastic flessen verkocht in het buitenland (met andere EAN-code dan in NL)
 6. Grote plastic flessen verkocht in het buitenland (met andere EAN-code dan in NL)

 

Al deze flessen zijn niet-statiegeld plichtig. Om onderscheid te maken tussen deze en de statiegeld plichtige flessen is de EAN-code leidend. Tevens wordt het statiegeld logo verplicht. Er wordt naast de toets op EAN-code door een reverse vending machine ook getoetst op vorm.

 

Om de klant tegemoet te komen en om geen discussies te krijgen met de klant, kunnen innamepunten ook de water en frisdrank flessen gaan innemen uit de categorieën 4, 5 en 6 en inleveren bij Statiegeld Nederland. Voor deze flessen ontvangt het innamepunt geen statiegeld en handlingvergoeding

 

 

Als een innamepunt met reverse vending machine niet-systeem flessen gaat innemen, dan kan dat als volgt;

 • Het innamepunt laat de fles door gaan in de reverse vending machine (deze dient hiervoor geprogrammeerd te worden) en de klant krijgt de melding; “geen statiegeldfles”.
 • De niet-systeem fles komt op de sorteertafel.
 • De medewerker emballage voert de flessen uit categorie 1 t/m 3 juist af (plastic afval).
 • De medewerker emballage voegt handmatig de flessen uit categorie 4 t/m 6 toe aan de big bag.

 

Als een innamepunt zonder RVM niet-systeem flessen gaat innemen, dan kan dat op de volgende manier:

 • Medewerker die fles handmatig inneemt, neemt fles aan en meldt aan de klant dat de fles geen statiegeldfles is (te herkennen aan logo of middels scannen van EAN-code).
 • Medewerker checkt bij welke categorie de fles hoort en deponeert de fles in de Statiegeld Nederland-bag dan wel in de juiste afvalstroom.
 • Klant ontvangt geen statiegeld voor de niet-systeem fles. Innamepunt ontvangt geen statiegeld en handlingvergoeding voor de niet-systeemfles die retour gaat naar Statiegeld Nederland.

 

Een innamepunt kan ook besluiten niet-systeemflessen te weigeren. Het is dan verstandig een goede afvalbak te plaatsen bij de reverse vending machine of vlakbij het innamepunt.

 

Statiegeld Nederland houdt zich het recht voor om corrigerend op te treden zodra er “vervuild” materiaal en/of niet juiste flessen wordt aangeboden aan Statiegeld Nederland.