Vanaf 1 juli 2021 wordt het statiegeldsysteem uitgebreid met kleine plastic (veelal PET) flesjes van frisdranken en waters. Nieuwe flesjes kunnen al vanaf 1 juni instromen.

 

Rol van de cateraar

Over de rol van Cateraars was enige tijd onduidelijkheid. Hopelijk kunnen we met dit schrijven meer duidelijkheid geven over de richtlijnen ten aanzien van het al dan niet verplichte karakter en de vergoedingen.

We spreken bij Cateraars en Cateringlocaties* niet meer over verplicht of vrijwillig innamepunt.

Cateraars of Cateringlocaties die in totaal (d.w.z. het totaal van de afzonderlijke locaties tezamen) meer dan 50.000 flessen verkopen op jaarbasis (gebaseerd op verkopen van 2019) krijgen een handlingvergoeding wanneer zij flessen innemen of doneren.

Verkoopt de Cateraar of Cateringlocatie minder dan 50.000 flessen op jaarbasis dan ontvangt hij geen handlingvergoeding, tenzij de locatie met een reverse vending machine inneemt.

Per Cateraar worden de afspraken hierover vastgelegd in het contract dat tussen de Cateraar en/of Cateringlocatie en Statiegeld Nederland gaat gelden.

 

Registreren

Locaties die willen gaan inzamelen of doneren kunnen zich registreren via https://statiegeldnederland.nl/registratie-innamepunten/. Wanneer u meer locaties tegelijk wilt aanmelden, kunt u het registratieformulier gebruiken dat onder Downloads op www.statiegeldnederland.nl te vinden is.

 

Donatiebak en communicatiemiddelen

Indien u niet statiegeld gaat terugbetalen aan de consument, maar de flesjes gaat inzamelen om te doneren aan een goed doel, kunt u gebruikmaken van een donatiebak. Deze bakken zijn vanaf mei te bestellen via de website van Statiegeld Nederland.

Hierbij ontvangt u een WeTransfer link naar het 1e pakket met campagnemiddelen (https://we.tl/t-0H9jM0R2MK). Deze link bevat het basis beeld, advertenties, de poster om te plaatsen bij de reverse vending machine en de instore communicatie. Ook zit er een handleiding bij, waarin de huisstijl regels zijn uitgewerkt. Het 2e pakket met middelen, waaronder de digitale middelen en communicatie richting medewerkers, volgt z.sm.

Deze ontwerpen kunt u digitaal downloaden en zelf printen in de gewenste grootte en aantallen. Het is belangrijk dat de campagne door alle partners breed gedragen wordt, zodat het voor de consument snel duidelijk wordt hoe het nieuwe systeem werkt.

 

Factsheet

Eind april ontvangt u de factsheet Cateraars. Hierin vindt u nog aanvullende informatie en de verschillende werkwijzen uitgewerkt. De factsheet bevat ook een planning, de hoogte van de fee’s en de zaken die u voor 1 juni geregeld dient te hebben.

 

*onder Cateringlocatie verstaan we: locaties die meerdere uitbaters hebben op hun terrein of de catering zelf hebben georganiseerd.