Zak specificaties

Het innamepunt dient de plastic flessen te verzamelen in bags. De bags en sluitstrips voor het afvoeren van de flessen zijn gratis, maar met statiegeld te bestellen bij de grossier. Lees meer over de verschillende bags in de factsheet in onderstaande link.

Overzicht bag specificaties, april 2021