Voor veel klanten van grossiers verandert er nogal wat met de komst van het nieuwe statiegeldsysteem. Onderstaand een link naar een factsheet met informatie over de verandering op hoofdlijnen.

Factsheet voor klanten van grossiers