Labels bestellen

Na registratie worden de labels automatisch opgestuurd naar het opgegeven postadres. Op basis van dat label blijft in de hele keten bekend bij welk innamepunt de zak vandaan komt en aan wie er uiteindelijk vergoed wordt. Een label bestaat uit drie onderdelen: een grote sticker voor de sluitstrip, een kleine sticker voor de administratie van het innamepunt en een kleine sticker voor de administratie van de leverancier/(dranken)groothandel. Het volledige proces van bestellen tot ontvangst van de labels duurt gemiddeld een week.

Opmerking vooraf

U kunt alleen labels bestellen als uw aanmelding volledig is afgerond en u de eerste set labels ontvangen heeft. Vanaf dat moment kunt u het klantnummer gebruiken om extra labels te bestellen. Maar in principe is dat niet nodig omdat de labels automatisch worden aangevuld.

Meld u aan

Bestelformulier

U krijgt automatisch periodiek nieuwe labels toegestuurd op basis van uw verbruik. Mocht u de labels kwijt zijn of tekortkomen, dan kunt u extra labels bestellen via onderstaand formulier.

uw registratiegegevens

Indien bedrijfsgegevens niet overeenkomen met informatie op huidige labels, vul hier onder dan de correcte gegevens in.

* = verplicht veld
Statiegeld Nederland mag de ingevulde gegevens gebruiken zoals beschreven in de privacyverklaring.