Statiegeld Nederland

Statiegeld gaat in Nederland een nieuwe fase in.

Verantwoordelijkheden Statiegeld Nederland

Producenten en innamepunten zijn breed vertegenwoordigd in Statiegeld Nederland. Het bestuur, de diverse werkgroepen en de uitvoeringsorganisatie werken hard aan de verdere invulling van het nieuwe statiegeldsysteem aan de hand van de Algemeen Verbindend Verklaring van het Afvalfonds Verpakkingen.

 

Operationeel

 • begeleiden nieuwe innamepunten en producenten
 • registreren (nieuwe) producenten/importeurs en hun producten met statiegeld
 • tellen, sorteren en compacteren van de flessen
 • regelen van het vervoer naar recyclers

 

Handhaving en fraudepreventie

 • controleren/audits
 • optimaliseren van de effectiviteit

 

Financieel

 • innen statiegeld en producentenbijdrage (i.s.m. Afvalfonds Verpakkingen)
 • uitkeren statiegeld, handlingsvergoeding en transportvergoeding

 

Communicatie

 • landelijke campagne voeren
 • toolkit met (donatie)bakken en communicatiemiddelen ter beschikking stellen

 

Randvoorwaarden nieuw systeem

Het Afvalfonds Verpakkingen, het CBL en de FNLI hebben EY-Parthenon gevraagd samen een blauwdruk te ontwerpen voor het nieuwe statiegeldsysteem. Met als belangrijkste randvoorwaarden:

 • landelijk dekkend inzamelsysteem voor grote en kleine plastic flessen
 • geen eilandoplossingen
 • verplichte innamelocaties ontvangen een kostendekkende handlingsvergoeding
 • verdeling van opbrengsten uit materiaal en/of niet-ingeleverde flessen staat los van de handlingsvergoeding
 • kostenneutraal systeem: niemand mag winst maken

 

 

Staatssecretaris Van Veldhoven wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van de plastic soep, o.a. via een forse reductie van het aantal kleine plastic flessen in het zwerfafval. Ze hanteerde een tweesporenaanpak:

 • Eerst zijn in 2018 afspraken gemaakt met het bedrijfsleven en de VNG om het aantal kleine plastic flesjes dat in het milieu belandt te laten afnemen met 70-90%. Als die reductie niet zou worden behaald, zou statiegeld ingevoerd worden.
 • Parallel daaraan heeft het Afvalfonds Verpakkingen met het CBL en de FNLI een blauwdruk laten maken door EY Parthenon om te komen tot een effectief en efficiënt landelijk dekkend inzamelsysteem voor grote en kleine plastic flessen van frisdranken en waters.

 

In april 2020 werd besloten om statiegeld op kleine flesjes in te voeren, met als ingangsdatum 1 juli 2021. Het besluit heeft als doel om waardevol plastic gescheiden in te zamelen, zodat het hergebruikt kan worden voor nieuwe flessen. Daarnaast vermindert de maatregel naar verwachting het zwerfafval, omdat voor elk flesjes straks €0,15 wordt terugbetaald aan de consument. De wettelijke doelstelling is dat in januari 2022 90% van de plastic flessen gescheiden wordt ingezameld. Statiegeld Nederland werkt momenteel op basis van de blauwdruk aan de verdere invulling van het nieuwe statiegeldsysteem.

 

Statiegeld op blik wordt ingevoerd op 31/12/2022 en wordt in deze uitrol nog niet meegenomen.

 

Contact

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.