Voor producenten/importeurs

Op 1 juli 2021 is het statiegeldsysteem veranderd. Daarmee is er ook veel veranderd voor producenten/importeurs die plastic flessen van frisdranken of waters op de Nederlandse markt brengen.

Veranderingen heffingen en vergoedingen

 • U bent wettelijk verplicht om statiegeld te heffen op alle plastic flessen (groot en klein) van frisdranken en waters.
 • Er wordt een bijdrage gevraagd van producenten/importeurs voor elke fles die ze op de markt brengen.
 • De vergoedingsstructuur voor inname en handling van de flessen is veranderd.
 • De vergoeding behandeling extra retouremballage (VBR) is komen te vervallen. Dit geldt ook voor het verwerkingstarief van SRN (Stichting Retourverpakking Nederland).

Plastic flessen van frisdranken en waters

Er zit statiegeld op plastic flessen van frisdranken en waters. Flessen voor sap, zuivel of siroop zijn uitgesloten. Wilt u weten onder welke categorie uw product valt? Kijk in het overzicht ‘Definitie Frisdranken en waters volgens warenwet‘.

 

Financiële afhandeling

In het nieuwe systeem draagt u uw bijdrage en het statiegeld vooraf (en rechtstreeks) af aan Statiegeld Nederland. Die verplichting geldt vanaf het moment dat een fles in de handel wordt gebracht.

 

Nieuwe EAN-code op etiketten

U zult de etiketten van kleine én grote plastic flessen moeten aanpassen. De flessen krijgen namelijk een nieuwe EAN-code. Ook moet er een statiegeldlogo op de etiketten komen te staan. Op deze manier kunnen de telsystemen én consumenten een statiegeldfles herkennen. Het is belangrijk dat de nieuwe etiketten voldoen aan de compliance-voorwaarden, onder andere om fraude te voorkomen.

 

Het duurt gemiddeld zo’n 26 tot 39 weken om het artwork voor etiketten te veranderen. Meer informatie en de richtlijnen voor de nieuwe EAN-codes

 

Instroomdata nieuwe etiketten

De nieuwe etiketten stromen geleidelijk in:

 

 • 1 april 2021 tot uiterlijk 1 juli 2021: instroom grote flessen met nieuwe EAN-code en statiegeldlogo.
 • 1 juni 2021 tot uiterlijk 1 juli 2021: instroom kleine flessen met nieuwe EAN-code en statiegeldlogo.
 • vanaf 1 juli 2021: producenten/importeurs mogen geen flessen zonder statiegeld meer aan de markt leveren; verkooppunten mogen hun oude voorraad (zonder logo en met oude EAN code) nog wel uitverkopen.

U moet het onderscheid tussen partijen flessen met oude en nieuwe EAN-codes duidelijk kunnen aantonen; er komt een rapportageverplichting met accountantsverklaring.

 

Flessen blijven eigendom van de producent/importeur

De plastic flessen blijven uw eigendom. Producenten/importeurs kunnen hun fair share verhandelen of gebruiken voor de productie van nieuwe flessen. Statiegeld Nederland kan daar op verzoek een rol in spelen. Neem gerust contact op.

 

Producent/importeur blijft verantwoordelijk voor transport

U blijft net als voorheen verantwoordelijk voor het retourtransport van de ingenomen flessen van distributiecentra naar het telcentrum. Wel zal een groot deel van de flessen in het nieuwe systeem gecompacteerd worden aangeleverd. Ook zullen er flessen direct van distributiecentra naar recyclers worden afgevoerd.

 

Wettelijke verplichting

In het ‘Besluit Beheer Verpakking 2014’ staat dat de producent/importeur wettelijk verplicht is om statiegeld te rekenen. De Inspectie Leefomgeving en Transport kan daar zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk op handhaven.

 

De producent/importeur is verplicht de statiegelden en andere tarieven over te dragen aan het Afvalfonds Verpakkingen om zo het collectieve systeem te financieren. De producent/importeur moet ook voldoen aan de andere verplichtingen die volgen uit het collectieve systeen, zoals het aanpassen van de EAN-codes.

 

Dat staat in de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat algemeen verbindend is verklaard, en in het nadere beleid dat het Afvalfonds Verpakkingen en Statiegeld Nederland op grond daarvan bevoegd zijn om op te stellen.

 

Naleving wordt gewaarborgd door een boetereglement dat voorziet in verzuimboetes, vergrijpboetes en uiteindelijk uitsluiting van deelname aan het collectieve systeem. Daarna volgt een overdracht aan de Inspectie Leefomgeving en Transport voor (bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke) handhaving.

 • Registratie

  Vanaf begin 2021 kunnen producenten en importeurs zich registeren voor het nieuwe statiegeldsysteem. Hiertoe ontvangt u een mailing met een link. Indien u deze niet heeft ontvangen, laat dit aub weten via info@statiegeldnederland.nl.

 • Internationale EAN-codes

  Voor de invoering van het nieuwe statiegeldsysteem in Nederland, moeten grote en kleine petflessen frisdranken en water voorzien worden van een nieuwe EAN-code en een statiegeldfles logo.

 • Downloads

  Hier vindt u een overzicht met te downloaden bestanden.

 • Alle etiketten van kleine en grote petflessen moeten worden aangepast.