Voor de innamelocatie

Verplichte innamelocatie

Vanaf 1 juli 2021 zijn er meer innamelocaties van plastic flessen. Consumenten kunnen hun flessen inleveren bij:

 • supermarkten groter dan 200 m2
 • bemande tankstations langs de snelweg

Valt u in een van deze categorieën? Dan bent u vanaf 1 juli 2021 verplicht om statiegeldflessen in te nemen. De kosten die u daarvoor maakt worden vergoed. In totaal zijn er zo’n 12.000 verplichte innamepunten.

 

Vrijwillige innamepunten

Innamepunten 

Welke type locaties kunnen zich aanmelden als vrijwillig innamepunt? 

 • Locaties die rechtstreeks de plastic flesjes verkopen aan hun klanten.
 • Locaties die de plastic flesjes niet direct verkopen aan hun klanten, maar bijvoorbeeld uitschenken zoals restaurants en cafés.

Let op: wanneer u zich registreert als vrijwillig innamepunt, betekent het niet automatisch dat u uw klanten de mogelijkheid moet bieden om de plastic flesjes bij u in te laten leveren. Het woord ‘innamepunt’ is een overkoepelende term voor alle locaties die hun flesjes gaan inzamelen. Dus hieronder vallen bijvoorbeeld ook horeca locaties die uitschenken uit plastic flessen.

 

Vrijwillige innamelocaties kunnen ervoor kiezen om vrijwillig plastic flessen in te zamelen. In totaal gaat het om 61.000 mogelijke locaties. Denk aan sportverenigingen, pretparken, horecabedrijven, fastfood ketens, bioscopen en catering locaties. We vragen de grossiers om de zakken met lege petflessen mee retour te nemen, tijdens hun reguliere levering. Zij ontvangen daarvoor een handling fee. Als een vrijwillig innamepunt kiest voor machinaal innemen staat daar ook een vergoeding tegenover.

 

Sportverenigingen, bioscopen en dagattracties worden door Statiegeld Nederland (deels) gesponsord bij de aanschaf van een donatiebak. In deze link vindt u meer informatie voor sportverenigingen. Hierin staat hoe u de donatiebak en het communicatiemateriaal kan aanvragen, hoe de retourlogistiek van de flesjes werkt en hoe het administratieve deel geregeld wordt.

 

Overige vrijwillige innamepunten kunnen een bak aanschaffen via deze site of bij een winkel naar keuze. Hier vindt u meer informatie hoe deze bestelsite werkt.

 

Via Statiegeld Nederland wordt er digitaal communicatiemateriaal ter beschikking gesteld om uniform richting consument te communiceren. Een vrijwillig innamepunt mag € 0,15/ € 0,25 retour geven aan de consument, maar is daartoe niet verplicht. De statiegeldopbrengst kan aan een erkend goed doel (CBF-gecertificeerd of met ANBI-status) naar keuze worden overgemaakt. Dat doel wordt opgegeven bij de registratie. Statiegeld Nederland maakt, op basis van de ontvangen statiegeldflessen, de opbrengst direct over naar het gekozen doel. Deze betaling zal eens per kwartaal zijn. Sportverenigingen mogen de statiegeldopbrengst gebruiken om de eigen club te sponsoren.

 

Onder ‘Downloads’ vindt u een factsheet met meer specifieke informatie voor vrijwillige innamepunten.

 

Inname: handmatig of machinaal

Als innamepunt bepaalt u zelf op welke manier u de flessen inneemt. U kunt daarbij kijken naar het verwachte volume en de beschikbare ruimte. U kunt kiezen voor:

 • handmatig: de fles wordt bij de kassa gescand en de klant krijgt statiegeld retour
 • met een Reverse Vending Machine (RVM)
 • via een Reverse Vending Machine (RVM) met compactor

Bags

Voor het afvoeren van de flessen komen bags ter beschikking, inclusief sluitingen. Innamepunten bestellen de bags & sluitingen bij hun grossier. De grossier kan de bags bestellen bij Coca-Cola European Partners (CCEP).

De bags zijn van dik plastic en worden gerecycled na gebruik. Er zijn drie soorten bags:

 • big bags (800 liter/ 630 kleine of 230 grote flessen)
 • small bags (240 liter / 200 kleine of 70 grote flessen)
 • mini bags (120 liter / 100 kleine of 35 grote flessen)

In de zakken mogen de kleine en grote flessen bij elkaar ingezameld worden. Hier vindt u meer informatie over de verschillende typen bags: Overzicht bag specificaties. Per zak wordt er een statiegeldvergoeding van €1 gevraagd.

 

Klant specifieke labels

De labels voor op de sluitingen worden aangeleverd door Statiegeld Nederland. Op basis van dit label blijft in de gehele keten bekend van welk innamepunt de zak komt en dus hoeveel er uiteindelijk vergoed wordt. Na registratie worden de labels opgestuurd naar het opgegeven postadres. Ze worden automatisch aangevuld door Statiegeld Nederland op basis van het verbruik bij het innamepunt.

Een label bestaat uit 3 onderdelen: een grote sticker voor op de sluitstrip. Een kleine sticker voor de administratie van het innamepunt en een kleine sticker voor de administratie van de grossier.

 

Nieuwe vereisten reverse vending machine (RVM)

Voor het nieuwe systeem zal uw huidige reverse vending machine waarschijnlijk aangepast moeten worden. De RVM heeft een barcode reader en internetverbinding nodig. Aanvullend kunt u een compacteerder en opvoerband aanschaffen.

 

Verwerkingsmogelijkheden na inname

Na het tellen moet een fles gecompacteerd worden of in ieder geval onbruikbaar gemaakt worden om te retourneren. Zowel het tellen als compacteren kan op verschillende plekken in de afvoerstroom plaatsvinden. Het telmoment waarna gecompacteerd wordt is ook het registratiemoment van de retour gekomen fles.

Het compacteren op locatie heeft een aantal voordelen:

 • minder volume, en daarmee ook minder transportkosten
 • hogere vergoeding
 • minder fraudegevoelig omdat flessen niet nogmaals gescand kunnen worden

Neem voor meer informatie contact op  via info@statiegeldnederland.nl.

 

Nieuwe EAN-codes in administratie 

Alle kleine en grote flessen krijgen een nieuwe EAN-code. U zult ervoor moeten zorgen dat die worden verwerkt in uw kassasysteem. En er zijn méér administratieve en financiële aanpassingen:

 • Statiegeld Nederland zal een lijst bijhouden met barcodes van alle statiegeldflessen en -flesjes. Nu houdt SRN nog de lijst bij van grote statiegeldflessen.
 • Statiegeld Nederland stuurt deze lijst periodiek naar de RVM-leverancier, die de lijst uploadt naar de RVM’s en telmachines op DC’s (en elders).
 • Leveranciers registreren hun barcodes bij Statiegeld Nederland, en leveren daarnaast op de gebruikelijke manier informatie aan bij hun afnemers, zodat ze die kunnen verwerken in hun systemen (zoals dat nu ook gebeurt).

 

Andere aanpassingen in uw organisatie

Door het nieuwe systeem zal de stroom plastic flessen méér dan verdubbelen. U heeft waarschijnlijk extra magazijnruimte nodig om alle flessen kwijt te kunnen. Ook moet u rekening houden met extra personeel om de stroom flessen te verwerken.

 

Veranderingen in heffingen en vergoedingen

Het heffen van statiegeld op grote en kleine plastic flessen van frisdranken en waters wordt wettelijk verplicht. Organisaties die verplicht moeten gaan innemen, ontvangen een handling fee. Dat is een vastgestelde vergoeding per ingenomen fles om de kosten voor inname te compenseren. De hoogte van de vergoeding hangt af van de verwerking. Vrijwillige innamelocaties ontvangen alleen een vergoeding als ze innemen met een RVM. De huidige VBR-regeling voor grote flessen komt te vervallen.

 

 • Downloads

  Hier vindt u een overzicht met te downloaden bestanden.