Er zijn situaties waarbij het aanpassen van de EAN-code onmogelijk is.

Voor de invoering van het nieuwe statiegeldsysteem in Nederland, moeten grote en kleine plastic flessen van frisdranken en waters voorzien worden van een nieuwe EAN-code en een statiegeldfles logo.

  • Om kleine petflesjes zonder statiegeld te onderscheiden van de nieuwe met statiegeld, is de nieuwe EAN-code noodzakelijk. Op deze manier kan de consument voor oude flesjes geen statiegeld retour ontvangen, en voor kleine flesjes met een nieuwe EAN-code wel. De EAN-code is namelijk bepalend bij de inname van de petflesjes.
  • Ook voor grote petflessen wordt een nieuwe EAN-code gevraagd. De financiering van het nieuwe statiegeldsysteem en de vergoedingsstructuur voor innamepunten wijzigen. Hierdoor is het onderscheid tussen flessen uit het oude systeem en flessen in het nieuwe systeem wenselijk.

 

Er zijn situaties waarbij het aanpassen van de EAN-code onmogelijk is.
Voor grote flessen met een ongewijzigde EAN-code, zowel nationaal als internationaal geldt een periodieke verrekening. Voor flessen waarvan de EAN-code niet is gewijzigd, is vanaf 1 juli 2021 statiegeld en producentenbijdrage verschuldigd per op de markt gebrachte fles, zodat aan het innamepunt statiegeld en handling fee kan worden uitbetaald voor ingenomen flessen. Als dit echter een fles betreft die al voor 1 juli 2021 op de markt is gebracht zou statiegeld en VBR afgedragen moeten worden per geretourneerde fles. Aan de hand van de verhouding oude en nieuwe flessen van producten waarvan de EAN-code wel is gewijzigd wordt voor geretourneerde flessen periodiek de afgedragen producentenbijdrage verrekend met te betalen VBR.

 

Als de producent/importeur een (bestaande) internationale EAN-codering op een grote (vanaf 1 liter) plastic fles gebruikt voor de Nederlandse markt, dan geldt daarnaast de volgende procedure:

  • Bij het gebruik van een internationale EAN-code loopt het Nederlandse systeem het risico dat flessen uit het buitenland in Nederland worden ingeleverd en er statiegeld moet worden uitbetaald terwijl er nooit statiegeld voor is afgedragen. Door het heffen van 120% statiegeld en producentenbijdrage, wordt het risico neergelegd bij de producent/importeur. Dit sluit aan bij de (financiële) verantwoordelijkheden die de wet aan de producent/importeur oplegt.
  • Op basis van de gerealiseerde retourpercentages van producenten/importeurs die de EAN-codes wel hebben gewijzigd, zal na verloop van tijd worden bepaald of dit percentage kan worden bijgesteld en of een achteraf verrekening noodzakelijk is. Wordt er meer ingeleverd dan 120%, dan moet de producent/importeur bijbetalen. Wordt er minder ingeleverd, dan volgt teruggave op basis van het werkelijke retourpercentage, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de bijdrage aan de unredeemed statiegelden ter financiering van het systeem. Hierbij wordt gekeken naar het retourpercentage van andere producent/importeur’s die gebruik maken van een (gewijzigde) nationale EAN-code.
  • Mogelijk wordt een additioneel een bankgarantie gevraagd.

 

Als de producent/importeur een bestaande (internationale) EAN-codering op een kleine (<1 liter) plastic fles niet kan wijzigen voor de Nederlandse markt, dan geldt de volgende procedure:

  • Bij een kleine fles waarvan de EAN-code voor het Nederlandse systeem niet wordt gewijzigd, bestaat het risico dat kleine flesjes, waarop geen statiegeld is afgedragen, worden ingeleverd. Door het heffen van 150% statiegeld en producentenbijdrage, wordt het risico neergelegd bij de producent/importeur. Dit sluit aan bij de verantwoordelijkheden die de wet aan de producent/importeur voorschrijft.
  • Op basis van het gerealiseerde retourpercentage zal worden bepaald of dit percentage kan worden bijgesteld en of een achteraf verrekening noodzakelijk is. Wordt er meer ingeleverd dan 150%, dan moet de producent/importeur bijbetalen. Wordt er minder ingeleverd, dan volgt teruggave op basis van het werkelijke retourpercentage, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de bijdrage aan de unredeemed statiegelden ter financiering van het systeem. Hierbij wordt gekeken naar het retourpercentage van andere producent/importeur’s die gebruik maken van een (gewijzigde) nationale EAN-code.
  • Mogelijk wordt een additioneel een bankgarantie gevraagd.